Uniwersytet Łódzki
MATEMATYKA, specjalność: FINANCIAL MATHEMATICS (MATEMATYKA FINANSOWA) – STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM:

MATEMATYKA, specjalność: FINANCIAL MATHEMATICS (MATEMATYKA FINANSOWA) – STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 12 osób.

humanistyczne

Opis studiów

Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Kierunek studiów MATEMATYKA prowadzony jest na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. Jest on przeznaczony dla wszystkich uzdolnionych matematycznie studentów, zainteresowanych wykorzystaniem matematyki w dalszej pracy zawodowej, zarówno w sferze edukacyjnej, jak i w finansach, bankowości czy przemyśle. Ideą studiów na kierunku MATEMATYKA jest przekazywanie studentom wiedzy i umiejętności dotyczących podstawowych gałęzi współczesnej matematyki. Studia te dają wykształcanie na poziomie ogólnoakademickim o dużym potencjale wykorzystania go w praktyce. Poza solidnymi podstawami z logiki i teorii mnogości, algebry, geometrii, topologii i analizy matematycznej, student uzyskuje konkretne umiejętności na wybranej specjalności.

Celem kształcenia na kierunku MATEMATYKA I stopnia jest:

Różnorodne formy zajęć, w tym między innymi zajęcia w laboratoriach komputerowych, pozwalają studentom na opanowanie różnych technik związanych z przetwarzaniem informacji. Szczególny nacisk w procesie kształcenia położony jest na rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, pracy zespołowej i korzystania z literatury przedmiotu.

Przewiduje się taką organizację studiów, aby studenci 3-go roku mieli możliwość odbywania jednego semestru w ramach programu ERASMUS na jednej z  uczelni zagranicznych, z którymi Uniwersytet ma podpisane odpowiednie umowy.

Specjalności

FINANCIAL MATHEMATICS – wyboru specjalności kandydaci dokonują podczas rekrutacji. Specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 12 osób. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Nowa specjalność na Wydziale Matematyki i Informatyki. Jest to odpowiednik specjalności matematyka finansowa i aktuarialna z zajęciami prowadzonymi w języku angielskim. Dzięki temu absolwenci tej specjalności będą mieć dodatkowy atut na rynku pracy.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent MATEMATYKI specjalności FINANCIAL MATHEMATICS ma znajomość podstawowych metod statystyki, podstaw mikroekonomii i ubezpieczeń majątkowych. Uzyskał też umiejętność stosowania narzędzi matematycznych w problemach ubezpieczeniowych i analizy danych. Absolwenci dysponują wiedzą i umiejętnościami w zakresie programowania, użytkowania baz danych oraz stosowania arkuszy kalkulacyjnych i specjalistycznego oprogramowania do przeprowadzenia obliczeń, eksperymentów, symulacji oraz analizy danych. Absolwenci znają język angielski w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie, a także posługiwanie się nim w dyscyplinach matematycznych oraz finansowych.

Specjalność ta szczególnie przygotowuje do pracy na stanowisku aktuariusza. Aktuariusze są potrzebni przede wszystkim w firmach ubezpieczeniowych i w bankach. Są też niezbędni we wszystkich przedsiębiorstwach, których działalność podlega ryzyku w takim stopniu, że zatrudnienie osoby zarządzającej ryzykiem jest opłacalne. Aktuariuszy zatrudniają także firmy konsultingowe, gdzie udzielają oni porad w zakresie podejmowania decyzji finansowych. Szerokie możliwości pracy i mała liczba aktuariuszy powoduje, że jest to zawód bardzo dobrze opłacany.

Po ukończeniu studiów licencjackich możesz również pracować jako specjalista od matematyki finansowej, ubezpieczeniowej czy statystyki w instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych lub prowadzących badania opinii społecznej.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
matematyka
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy nowożytny
3
maksymalnie dwa
(nie wymagane)
fizyka, chemia, informatyka
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-238 Łódź, ul. Banacha 22
facmath@math.uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 59 49,
fax: (42) 635 42 66