Uniwersytet Łódzki
INFORMATYKA, specjalność: COMPUTER SCIENCE (INFORMATYKA OGÓLNA) – STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM:

INFORMATYKA, specjalność: COMPUTER SCIENCE (INFORMATYKA OGÓLNA) – STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 12 osób.

humanistyczne

Opis studiów

Celem kształcenia na kierunku INFORMATYKA I stopnia jest:

Różnorodne formy zajęć, między innymi liczne zajęcia w laboratoriach komputerowych, pozwalają studentom na opanowanie różnych technik związanych z przetwarzaniem informacji. Szczególny nacisk w procesie kształcenia położony jest na rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, pracy zespołowej i korzystania z literatury przedmiotu.

Przewiduje się taką organizację studiów, aby studenci 3-go roku mieli możliwość odbywania jednego semestru w ramach programu ERASMUS na jednej z uczelni zagranicznych, z którymi Uniwersytet ma podpisane odpowiednie umowy.

Wydział Matematyki i Informatyki współpracuje m. in. z następującymi firmami: ABB, CERI, ACCENTURE SERVICES, AEGON, AMG.net, Citi, CMF, ERICSSON (dawniej ERICPOL), MBank, RULE FINANCIAL. Część zajęć w toku studiów jest prowadzona przez specjalistów z tych firm.

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych na kierunku informatyka lub kierunkach pokrewnych.

Specjalności

COMPUTER SCIENCE (informatyka ogólna – studia w języku angielskim) specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 12 osób, wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Jest to odpowiednik informatyki ogólnej z zajęciami w języku angielskim. Dzięki temu absolwenci tej specjalności zyskają dodatkowy atut na rynku pracy.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Będąc absolwentem specjalności INFORMATYKA OGÓLNA oraz COMPUTER SCIENCE będziesz mógł być częścią ekscytującego świata nowych technologii, planując dalej swoją karierę jako: programista, administrator systemów informatycznych, administrator baz danych, webmaster, specjalista od zabezpieczeń systemów informatycznych.

Po uzyskaniu dodatkowych uprawnień pedagogicznych będziesz mógł również podjąć zawód nauczyciela informatyki. Dzięki studiom w języku angielskim łatwiej znajdziesz pracę w instytucjach międzynarodowych.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
matematyka, informatyka
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy nowożytny
3
maksymalnie dwa
(nie wymagane)
fizyka, chemia, matematyka, informatyka
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-238 Łódź, ul. Banacha 22
facmath@math.uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 59 49,
fax: (42) 635 42 66