Uniwersytet Łódzki
INFORMATYKA, specjalności: SIECI KOMPUTEROWE I PRZETWARZANIE DANYCH, GRAFIKA KOMPUTEROWA I PROJEKTOWANIE GIER, INFORMATYKA OGÓLNA:

INFORMATYKA, specjalności: SIECI KOMPUTEROWE I PRZETWARZANIE DANYCH, GRAFIKA KOMPUTEROWA I PROJEKTOWANIE GIER, INFORMATYKA OGÓLNA

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc

100 (min. 25)

humanistyczne

Opis studiów

Celem kształcenia na kierunku INFORMATYKA I stopnia jest:

Różnorodne formy zajęć, między innymi liczne zajęcia w laboratoriach komputerowych, pozwalają studentom na opanowanie różnych technik związanych z przetwarzaniem informacji. Szczególny nacisk w procesie kształcenia położony jest na rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, pracy zespołowej i korzystania z literatury przedmiotu.

Wydział Matematyki i Informatyki współpracuje m. in. z następującymi firmami: ABB, CERI, ACCENTURE SERVICES, AEGON, AMG.net, Citi, CMF, ERICSSON (dawniej ERICPOL), MBank, RULE FINANCIAL.

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych na kierunku informatyka lub kierunkach pokrewnych.

Specjalności

Po pierwszym semestrze student wybiera jedną ze specjalności:

Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach wymagających umiejętności projektowania i programowania systemów informatycznych, tworzenia baz danych i zarządzania nimi oraz konfigurowania i bezpiecznego utrzymywania systemów i sieci komputerowych.

Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach wymagających umiejętności z zakresu teorii gier, inżynierii oprogramowania, metod i algorytmów grafiki komputerowej stosowanych w grach komputerowych i symulacjach, procesów dynamicznych, projektowania i realizacji gier komputerowych.

Absolwent tej specjalności ma ogólną wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych technologii informatycznych, w tym algorytmiki, programowania, baz danych, systemów i sieci komputerowych, technologii internetowych oraz projektowania systemów informatycznych i umiejętność administrowania średniej wielkości systemami informatycznymi.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Będąc absolwentem specjalności SIECI KOMPUTEROWE I PRZETWARZANIE DANYCH będziesz mógł zostać częścią ekscytującego świata nowych technologii, planując dalej swoją karierę jako: programista, administrator systemów informatycznych, administrator baz danych, webmaster, specjalista od zabezpieczeń systemów informatycznych. Będziesz też mógł pracować jako administrator sieci komputerowych, posiadający wiedzę teoretyczną z zakresu sposobu działania sieci, jak również umiejętności praktyczne związane z projektowaniem oraz tworzeniem sieci komputerowych.

Specjalność GRAFIKA KOMPUTEROWA I PROJEKTOWANIE GIER. Możesz w przyszłości pracować: w firmach programistycznych (projektowanie, implementacja i modyfikacja oprogramowania), w studiach graficznych i fotograficznych (tworzenie i obróbka obrazu), w przemyśle rozrywkowym (realistyczne gry komputerowe), przy produkcji filmowej i telewizyjnej (animacje komputerowe, efekty specjalne), przy projektowaniu stron internetowych (tworzenie szaty graficznej stron, tworzenie animacji, np. przy użyciu Macromedia Flash), w instytucjach naukowych (symulacje komputerowe).

Będąc absolwentem specjalności INFORMATYKA OGÓLNA będziesz mógł być częścią ekscytującego świata nowych technologii, planując dalej swoją karierę jako: programista, administrator systemów informatycznych, administrator baz danych, webmaster, specjalista od zabezpieczeń systemów informatycznych.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
matematyka, informatyka
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy nowożytny
3
maksymalnie dwa
(nie wymagane)
fizyka, chemia, matematyka, informatyka
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-238 Łódź, ul. Banacha 22
facmath@math.uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 59 49,
fax: (42) 635 42 66