Uniwersytet Łódzki
RELIGIOZNAWSTWO:

RELIGIOZNAWSTWO

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

50 (min. 25)

humanistyczne

Opis studiów

RELIGIOZNAWSTWO II stopnia to nowy, autorski, interdyscyplinarny kierunek, realizowany przez łódzkich historyków, filozofów, archeologów, etnologów, antropologów i historyków sztuki. Przygotowany tak, by dobrze czuli się na nim zarówno wierzący, jak i agnostycy i ateiści. Podejmujący na nim naukę zdobędą szeroką wiedzę na temat głównych systemów religijnych, ich historii i różnorodnej tradycji. Zostaną wprowadzeni w skomplikowane zagadnienia najważniejszych współczesnych nurtów i ruchów religijnych. Zapoznają się jednocześnie z metodami badawczymi nauk odgrywającymi pomocniczą rolę w badaniach religioznawczych – historii, historii sztuki, filozofii, archeologii, etnologii, psychologii czy filologii. Gruntowna znajomość różnic religijnych i związanych z nimi odmienności cywilizacyjnych pozwoli absolwentom nie tylko je rozumieć, ale i umiejętnie wyjaśniać. Winna też prowadzić do krytycznego odnoszenia się do stereotypów i służyć postawom tolerancji, a w konsekwencji przygotować do aktywnego uczestnictwa w komunikacji międzykulturowej.

O ile RELIGIOZNAWSTWO I stopnia ma przekazywać podstawy wiedzy, uporządkowane chronologicznie i problemowo, o tyle II stopień studiów to już zagadnienia bardziej szczegółowe, problemowe. Osobno przewidziano grupę przedmiotów praktycznych. Twórcy kierunku zadbali o to, by studia I i II stopnia nie powielały tego samego materiału.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku będą przygotowani do podejmowania pracy w instytucjach edukacyjno-kulturowych oraz do pełnienia rozmaitych ról społecznych, szczególnie tych wymagających mediacji światopoglądowych czy interkulturowych. Mogą więc liczyć na zatrudnienie nie tylko w szeroko pojętych mediach, ale też w instytucjach rządowych i samorządowych, a nawet w biznesie. Posiadana wiedza będzie przydatna w szeroko pojętej działalności publicznej, często posiłkującej się wiedzą z różnych kontekstów religioznawstwa.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów licencjackich/magisterskich kierunków: humanistycznych, społecznych, geograficznych, ekonomicznych i prawniczych.
Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń decydować będą konkurs dyplomów i średnia ocen ze studiów.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a
filhist@uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 43 31, 635 40 17,
fax: (42) 635 43 31