Uniwersytet Łódzki
ETNOLOGIA:

ETNOLOGIA

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

35 (min. 20)

humanistyczne

Opis studiów

ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA

Studia z zakresu etnologii i antropologii kulturowej dostarczają szerokiej wiedzy na temat kulturowego zróżnicowania świata. Przedmiotem badań tej dyscypliny naukowej jest człowiek jako twórca i użytkownik kultury. Studia etnologiczne na Uniwersytecie Łódzkim oferują gruntowne wykształcenie w zakresie znajomości współczesnych zjawisk i procesów społeczno-kulturowych. Dostarczają wiedzy dotyczącej wierzeń i zwyczajów odległych ludów pozaeuropejskich, ale także europejskiej i polskiej kultury popularnej, folkloru oraz sposobów myślenia i działania różnych grup społecznych. Tym, co wyróżnia antropologię kulturową spośród innych nauk, to prowadzenie badań terenowych, opartych na bezpośrednim kontakcie i rozmowie z drugim człowiekiem. W zależności od indywidualnych zainteresowań studentów, kompetencje i umiejętności zdobyte w trakcie studiów pozwalają na prowadzenie badań terenowych zarówno wśród Indian Wielkich Równin, mieszkańców Bałut, ortodoksyjnych wyznawców judaizmu, społeczności imigranckich, menedżerów, pracowników międzynarodowych korporacji, jak i różnych subkultur młodzieżowych.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Studia etnologiczne uczą krytycznego i kreatywnego myślenia, dlatego absolwenci ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ doskonale odnajdują się w pracy w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych, gdzie sprawdza się ciekawość świata, otwarty umysł i gotowość do współpracy z drugim człowiekiem. Dzięki zdobytej wiedzy o kulturze i relacjach społecznych – etnolodzy i antropolodzy świetnie sprawdzają się także w mediach, copywritingu i reklamie. Jako specjaliści w zakresie badań, analizy, diagnozy i interpretacji zjawisk współczesnej kultury mogą pracować w agencjach badania opinii i rynku, a także działać jako eksperci na rzecz rozwiązywania istotnych problemów społecznych i kulturowych. Zdobyte na studiach kompetencje i umiejętności pozwalają im realizować się zarówno w pracy w dziedzinach kultury, działań artystycznych, edukacyjnych i animacyjnych, w działalności społecznej i dyplomacji, jak i w sektorze biznesowym.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język polski lub inny przedmiot zdawany przez kandydata
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy lub dowolny przedmiot zdawany przez kandydata
3
maksymalnie dwa
(nie wymagane)
dowolne przedmioty zdawane na maturze
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a
filhist@uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 43 31, 635 40 17,
fax: (42) 635 43 31