Uniwersytet Łódzki
INFORMATOLOGIA Z BIZNESOWYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM:

INFORMATOLOGIA Z BIZNESOWYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne

Pod warunkiem uruchomienia studiów przez Senat UŁ.

Orientacyjny limit miejsc

40 (min. 20)

humanistyczne

Opis studiów

Studia mają na celu przygotowanie młodych ludzi do zarządzania informacją (wyszukiwania, selekcjonowania, opracowywania, porządkowania, dokumentowania, przetwarzania itp. informacji) głównie w sektorze biznesu, ale nie tylko – również wszędzie tam, gdzie mogą się takie kompetencje okazać przydatne. Ponadto student przygotowywany jest do płynnego posługiwania się językiem angielskim i zaznajamiany ze słownictwem tzw. business english. Dla kandydatów przewidziano (w razie konieczności ) zajęcia „wyrównawcze” z języka angielskiego w pierwszym semestrze. Studia uzupełnia 60 godzin praktyk.

Specjalności

W ramach studiów przewidziano dwie specjalizacje MENEDŻER INFORMACJI I WIEDZY  – dla studentów preferujących pracę z zakresu zarządzania informacją w sektorze biznesu i nie tylko oraz NOWOCZESNE BIBLIOTEKARSTWO  – dla studentów preferujących pracę związaną z bibliotekami naukowymi i publicznymi.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Kształcenie na kierunku INFORMATOLOGIA DLA BIZNESU Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM ma na celu:

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Dane kontaktowe do osoby zajmującej się rekrutacją na Wydziale Filologicznym:

Katarzyna Pawłowska

e-mail: rekrutacja-filologia@uni.lodz.pl

tel. 42 664-52-16

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54