Uniwersytet Łódzki
INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO:

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

30 (min. 20)

humanistyczne

Opis studiów

Celem studiów II stopnia jest: przekazanie pogłębionej wiedzy obejmującej teorię i metodologię bibliologii i informatologii; przekazanie pogłębionej wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu bibliotek różnych typów i ośrodków zarządzania wiedzą; przekazanie pogłębionej wiedzy o budowie, projektowaniu i zarządzaniu zasobami i systemami informacyjnymi; przekazanie pogłębionej wiedzy z zakresu ochrony prawa autorskiego i zarządzania własnością intelektualną; wykształcenie umiejętności profesjonalnych w zakresie zarządzania zbiorami bibliotecznymi i organizowania usług bibliotecznych oraz promocji biblioteki; sprawnego korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz tworzenia narzędzi informacji zapisanych na nośnikach papierowych i elektronicznych; wykształcenie umiejętności w zakresie kształtowania kultury czytelniczej i rozwijania kompetencji informacyjnych użytkowników; wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych; wykształcenie umiejętności pracy w zespole oraz sprawnego komunikowania się z otoczeniem.

Specjalności

BROKER INFORMACJI

Broker informacji (researcher) jest zawodem o charakterze usługowym, polegającym na wyszukiwaniu, analizie i udostępnianiu informacji na zlecenie. Broker informacji (researcher) dysponuje wiedzą z zakresu sposobów pozyskiwania informacji oraz oceny jej wartości. W swojej pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej i korzysta jedynie z legalnych źródeł informacji.

ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI KSIĄŻKI

Przygotowuje do kierowania różnego typu instytucjami książki lub wyspecjalizowanymi agendami placówek o złożonej strukturze (biblioteki naukowe, publiczne, wydawnictwa tradycyjne i cyfrowe, firmy zajmujące się dystrybucją publikacji). Pozwala zdobyć umiejętności menadżerskie, takie jak badania potrzeb użytkowników instytucji książki i informacji, zarządzanie pozostające w zgodzie z regułami prawa i zasadami etyki zawodowej.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia może znaleźć zatrudnienie jako:

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54