Uniwersytet Łódzki
FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA:

FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

35 (min. 20)

humanistyczne

Opis studiów

Na studiach pierwszego stopnia (licencjackich) odbywa się intensywna nauka języków kierunkowych. Lektoraty prowadzone są zarówno przez native-speakerów, jak i Polaków doskonale znających poszczególne języki. Studia te związane są ponadto z poznawaniem literatury, historii i kultury krajów słowiańskich. Studenci slawistyki na Uniwersytecie Łódzkim mają także do wyboru kilka specjalizacji zawodowych.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwenci slawistycznych studiów pierwszego stopnia otrzymują tytuł licencjata FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ. Bardzo dobrze znają język kierunkowy, mają dobre przygotowanie filologiczne, a zatem wiedzę językoznawczą i literaturoznawczą. W zależności od wybranej specjalizacji mogą wykonywać takie zawody jak tłumacz, pilot wycieczek, edytor. Mogą też kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia (magisterskich).

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)
3
maksymalnie dwa
(nie wymagane)
historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, WOS, drugi język obcy, filozofia
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54