Uniwersytet Łódzki
FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA:

FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

20 (min. 15)

humanistyczne

Opis studiów

Na studiach drugiego stopnia (magisterskich) odbywa się intensywna nauka praktyczna języków kierunkowych. Studia te związane są ponadto z poszerzaniem i uszczegółowieniem wiedzy z zakresu literatury, historii i kultury krajów słowiańskich.

Specjalności

SPECJALIZACJA TRANSLATORYCZNA

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwenci slawistycznych studiów drugiego stopnia otrzymują tytuł magistra FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ. Doskonale znają języki kierunkowe, mają bardzo dobre przygotowanie filologiczne i kulturowe, dzięki któremu mogą wykonywać takie zawody jak tłumacz w instytucjach międzynarodowych, pilot wycieczek, korektor, edytor i wiele innych. Prace magisterskie mogą dotyczyć językoznawstwa lub literaturoznawstwa i kulturoznawstwa słowiańskiego, a podstawową specjalizacją jest specjalizacja TRANSLATORSKA.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolitych magisterskich. Od kandydatów wymagana jest znajomość jednego z języków południowosłowiańskich na poziomie co najmniej B2. O kolejności przyjęć decyduje ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolitych magisterskich.

Kandydaci powinni posiadać następujące kompetencje: podstawową wiedzę z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej,  podstawową orientację w życiu kulturalnym Słowian oraz podstawową wiedzę o strukturze języków słowiańskich.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54