Uniwersytet Łódzki
FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA ROSYJSKA:

FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA ROSYJSKA

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

70 (min.25)

humanistyczne

Opis studiów

Celem studiów jest między innymi wykształcenie u ich absolwenta umiejętności językowych na poziomie C1 z języka rosyjskiego, a także podstawowych umiejętności translatorskich, komunikacyjnych, interkulturowych i mediacyjnych. Oprócz tego student FILOLOGII ROSYJSKIEJ zdobywa podstawową  wiedzę o literaturze, kulturze oraz historii Rosji.

Specjalności

FILOLOGIA ROSYJSKA (ZAAWANSOWANA) Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM ZAAWANSOWANYM:

Ścieżka pozwala na wykształcenie umiejętności językowych na poziomie minimum B2 w zakresie języka angielskiego oraz zdobycie podstawowej wiedzy o strukturze języka, literaturze, kulturze i historii krajów tego obszaru językowego.

FILOLOGIA ROSYJSKA (ZAAWANSOWANA) Z JĘZYKIEM UKRAIŃSKIM (OD PODSTAW):

Ścieżka pozwala na wykształcenie umiejętności językowych na poziomie B1 w zakresie języka ukraińskiego oraz zdobycie podstawowej wiedzy o strukturze języka, literaturze, kulturze i historii Ukrainy.

FILOLOGIA ROSYJSKA (NIEZAAWANSOWANA) Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM ZAAWANSOWANYM

Oprócz nauki języka rosyjskiego od podstaw ścieżka pozwala  także na wykształcenie umiejętności językowych na poziomie minimum B2 w zakresie języka angielskiego oraz zdobycie podstawowej wiedzy o strukturze języka, literaturze, kulturze i historii krajów tego obszaru językowego.

FILOLOGIA ROSYJSKA (NIEZAAWANSOWANA, Z ROZSZERZENIEM OD II ROKU: JĘZYK ROSYJSKI W BIZNESIE I TURYSTYCE)

Oprócz nauki języka rosyjskiego od podstaw ścieżka pozwala  także na wykształcenie umiejętności językowych na poziomie B2 w zakresie rosyjskiego specjalistycznego języka biznesu i turystyki.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia specjalności FILOLOGIA ROSYJSKA posiada umiejętność rozumienia, tworzenia i tłumaczenia tekstów użytkowych zarówno ustnych jak i pisemnych w języku rosyjskim na poziomie C1, jak również w wybranym drugim języku obcym (angielskim) na poziomie B2. Wybór języka ukraińskiego pozwala na posługiwanie się nim w stopniu podstawowym (B1), a wybór specjalizacji JĘZYK ROSYJSKI W BIZNESIE I TURYSTYCE daje możliwość posługiwania się specjalistycznym słownictwem w tych obszarach.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)
3
maksymalnie dwa
(nie wymagane)
historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, geografia, filozofia, drugi język obcy
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ogólne uwagi dotyczące zasad rekrutacji

Wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym albo innego języka obcego, znajomość literatury polskiej, podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego, podstawowa orientacja w polskim życiu kulturalnym, podstawowa znajomość historii powszechnej.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54