Uniwersytet Łódzki
FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA ROSYJSKA:

FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA ROSYJSKA

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

30 (min.15)

humanistyczne

Opis studiów

Celem studiów jest:

Specjalności

Specjalizacja – KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA Z ELEMENTAMI MARKETINGU pozwala na:

– osiągnięcie biegłej znajomości w zakresie języka rosyjskiego, w tym:

– wykształcenie umiejętności w zakresie rosyjskiego języka biznesu;

– przekazanie wiedzy o współczesnych teoriach komunikacji i strategiach zachowań komunikacyjnych;

– przekazanie wiedzy w zakresie podstaw marketingu i negocjacji na rynkach międzynarodowych;

– przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu translatoryki tekstów literackich, prawniczych i handlowych;

– zdobycie kluczowych umiejętności w zakresie tłumaczeń ustnych.

 

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent FILOLOGII ROSYJSKIEJ wykazuje się biegłą znajomością języka rosyjskiego w mowie i w piśmie. Reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego.

Absolwent łódzkiej rusycystyki otrzymuje szerokie przygotowanie w zakresie filologicznym, co daje mu możliwość podjęcia pracy w charakterze tłumacza, redaktora, propagatora i znawcy kultury narodów wschodniosłowiańskich. Wybierając fakultatywny blok pedagogiczny absolwent rusycystyki otrzymuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka rosyjskiego w szkołach wszystkich szczebli. Dzięki różnorodności programowej studia rusycystyczne dają podstawy do zatrudnienia w różnych podmiotach gospodarczych, prowadzenia korespondencji biznesowej w języku rosyjskim, zawierania umów czy też organizowania turystyki zagranicznej. Postrzegamy naszego absolwenta jako profesjonalistę w zakresie znajomości rosyjskiego obszaru językowego.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich. W przypadku absolwentów innych kierunków i specjalności niż FILOLOGIA ROSYJSKA, wymagane jest udokumentowanie znajomości języka rosyjskiego na poziomie B2 – odpowiednim certyfikatem lub w rozmowie kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje językowe kandydata. Kandydaci przyjmowani będą na podstawie konkursu dyplomów.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54