Uniwersytet Łódzki
FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA KLASYCZNA:

FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA KLASYCZNA

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

20 (min. 15 osób)

humanistyczne

Opis studiów

Studia magisterskie na specjalności FILOLOGIA KLASYCZNA pozwalają uzyskać gruntowną wiedzę w zakresie języka łacińskiego i greckiego, a także literatury i kultury starożytnej oraz ich recepcji w kulturze współczesnej.

Specjalności

LITERATUROZNAWSTWO

W ramach specjalizacji literaturoznawczej Katedra Filologii Klasycznej proponuje zajęcia poświęcone: tłumaczeniu, analizie i interpretacji tekstów z poszczególnych epok literatury greckiej i łacińskiej; filozofii starożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem powiązań pomiędzy filozofią i literaturą antyczną; recepcji literatury i filozofii antycznej.

JĘZYKOZNAWSTWO

Specjalizacja językoznawcza przewiduje poszerzenie wiedzy z zakresu: językoznawstwa ogólnego i historyczno-porównawczego w obrębie języków indoeuropejskich; gramatyki historycznej języka greckiego oraz łacińskiego; dialektów italskich i greckich; rozwoju języka łacińskiego w kierunku języków romańskich, ze szczególnym uwzględnieniem języka włoskiego.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Studia FILOLOGII KLASYCZNEJ dają absolwentom z tytułem magistra:

Zasady przyjęć

Kryteria przyjęcia kandydata będącego absolwentem studiów licencjackich specjalności filologia klasyczna:

Kryteria przyjęcia kandydata niebędącego absolwentem studiów licencjackich specjalności filologia klasyczna:

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54