Uniwersytet Łódzki
FILOLOGIA GERMAŃSKA:

FILOLOGIA GERMAŃSKA

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

50 (min.20)

humanistyczne

Opis studiów

Zasadnicze cele kształcenia:

Specjalności

Na FILOLOGII GERMAŃSKIEJ można wybrać specjalności

Od II semestru:

Oprócz zasadniczych celów kształcenia absolwenci zdobywają umiejętności językowe na poziomie B1/B2 dla języków uczonych od podstaw i B2+/C1 dla języka angielskiego. Zdobywają także podstawową wiedzę z zakresu kultury, literatury i gramatyki drugiego języka. Daje to kompetencje poszukiwane na rynku pracy, szczególnie w dużych firmach, współpracujących z partnerami zagranicznymi, w sektorze kultury, instytucjach samorządowych etc.

Od III semestru dla studentów FILOLOGII GERMAŃSKIEJ bez specjalności istnieje możliwość wyboru 2 specjalizacji:

Specjalizacje te przygotowują do pisania pracy licencjackiej, mają też charakter zawodowy. Specjalizacja kulturoznawczo-dziennikarska daje podstawy do pracy w mediach i instytucjach kultury oraz placówkach administracji, także w korporacjach; lingwistyczna przygotowuje do obsługi językowej (n. p. podstawowe tłumaczenia, formułowanie pism etc.) także w instytucjach kultury oraz placówkach administracji, także w korporacjach.

 

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Po FILOLOGII GERMAŃSKIEJ I stopnia absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język niemiecki (albo inny język obcy, gdy w kategorii 2 jest język niemiecki)
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)
3
maksymalnie dwa
(nie wymagane)
historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, filozofia, drugi język obcy, geografia
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ogólne uwagi dotyczące zasad rekrutacji

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata: znajomość języka niemieckiego na poziomie mi. B1; znajomość literatury polskiej na poziomie matury rozszerzonej, podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego, podstawowa orientacja w polskim życiu kulturalnym, podstawowa znajomość historii powszechnej.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54