Uniwersytet Łódzki
FILMOZNAWSTWO:

FILMOZNAWSTWO

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

50 (min. 25)

humanistyczne

Opis studiów

Studenci FILMOZNAWSTWA poznają historię i współczesność kina polskiego i światowego oraz teorię filmu. Zapoznają się z funkcjonowaniem instytucji filmowych (wytwórnie, firmy dystrybucyjne, kina itd.). Dowiadują się, jak badać kulturę filmową.  Studia uwzględniają bezpośredni kontekst kina, czyli inne media audiowizualne: telewizję, internet, gry cyfrowe. Oprócz tego, studenci nabywają wiedzy w zakresie podstaw wiedzy o teatrze, historii sztuk plastycznych oraz filozofii.

Zajęcia praktyczne kształcą umiejętności w zakresie podstaw warsztatu filmowego, scenariopisarstwa, krytyki filmowej, organizacji i animacji kultury filmowej, prawnych i ekonomicznych aspektów produkcji filmowej, oraz zagadnień dystrybucji i promocji filmu. Oferujemy bogaty, corocznie zmieniany zestaw przedmiotów fakultatywnych (wybieranych przez studentów). Student ma możliwość stworzenia własnej ścieżki kształcenia, która odpowiada jego zainteresowaniom naukowym oraz planom zawodowym. Współpracujemy z wieloma uniwersytetami zagranicznymi, co daje studentom bogate możliwości wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus.

Łódź jest wyjątkowym miejscem do studiowania filmu. Przez lata była centrum polskiego przemysłu filmowego, a dziś działa tu wiele instytucji filmowych: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna, Muzeum Kinematografii, Narodowe Centrum Kultury Filmowej, wytwórnie filmowe, kina niezależne. Zakład Historii i Teorii Filmu UŁ ma zaś najdłuższą w Polsce tradycję badań i studiów filmoznawczych.

Na łódzkim FILMOZNAWSTWIE studiowali znakomici twórcy (m. in. Łukasz Dzięcioł, Paweł Edelman, Dorota Kędzierzawska, Maciej Maciejewski, Władysław Pasikowski), a także krytycy filmowi i dziennikarze zajmujący się tematyką kulturalną (m.in.: Dariusz Bugalski, Andrzej Bukowiecki, Zbigniew Pietrasik, Anita Werner, Mariola Wiktor).

Specjalności

SCENARIOPISARSTWO: Zajęcia ukierunkowane są praktycznie i obejmują przygotowanie do pracy nad scenariuszami rozmaitych form audiowizualnych (film o tematyce współczesnej, adaptacja filmowa, film historyczny, film dla dzieci, serial telewizyjny, film dokumentalny).

KRYTYKA FILMOWA I PROMOCJA FILMU: Zajęcia ukierunkowane są praktycznie i obejmują przygotowanie do wszelkich aktywności związanych z upowszechnianiem kultury filmowej: pracy dziennikarskiej i krytycznofilmowej, dystrybucji i promocji filmu, a także edukacji i pracy w instytucjach kultury.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Studia filmoznawcze przygotowują do pracy w zawodach związanych z kulturą filmową i dają możliwość zatrudnienia w dynamicznie rozwijających się instytucjach sektora audiowizualnego (także w Łodzi). Ukończenie FILMOZNAWSTWA wyposaża też absolwentów w kompetencje przydatne na rozmaitych stanowiskach w ramach przemysłu filmowego i przemysłów pokrewnych (telewizja, nowe media).

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język polski (albo rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy nowożytny
3
maksymalnie dwa
(nie wymagane)
historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, filozofia
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54