Uniwersytet Łódzki
BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE:

BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

60 (min. 35)

humanistyczne

Opis studiów

Uniwersytet Łódzki jako pierwsza uczelnia w Polsce utworzył studia na autorskim kierunku BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE, dzięki połączeniu doświadczeń Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego w badaniach i dydaktyce w zakresie finansów i informatyki, a także ekonomii, statystyki, ekonometrii i socjologii. Na studiach II stopnia uwzględniane są także dyscypliny nauk o zarządzaniu i prawa. Studia drugiego stopnia stanowią kontynuację studiów pierwszego stopnia na tym kierunku (od kandydatów wymagane jest uprzednie osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia dla studiów I stopnia). W programie szczególny nacisk położono na umiejętność pozyskiwania i analizy danych.

Studia prowadzone są we współpracy z Partnerami Merytorycznymi: mBank SA i Accenture Sp. z o.o. – wiodącymi podmiotami w sektorze bankowym i konsultingu (z obszaru biznesu i technologii) i mają profil praktyczny. Program studiów wpisuje się w obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych (finanse), uwzględnia także niektóre efekty kształcenia z obszaru nauk ścisłych (informatyki). Dzięki połączeniu tych kwalifikacji, absolwenci kierunku, mając pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu finansów, jednocześnie będą w stanie rozumieć technologię cyfrową i potrafić zastosować ją w biznesie.

ATUTY KIERUNKU:

Specjalności

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

WIEDZA – ABSOLWENT:

UMIEJĘTNOŚCI – ABSOLWENT:

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – ABSOLWENT:

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

PROGRAM ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W TAKI SPOSÓB, ABY ABSOLWENT MÓGŁ ROZPOCZĄĆ KARIERĘ W WIELU OBSZARACH GOSPODARKI, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI:

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w firmach wykorzystujących technologię cyfrową zarówno i obszarze obsługi klienta, jak i w funkcjach zapleczowych. Biegła znajomość języka obcego umożliwia podjęcie zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą oraz w korporacjach transnarodowych.

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO ZAWODÓW:

Można także wskazać szereg „zawodów przyszłości”, które nie zostały sklasyfikowane, a które istnieją we współczesnych organizacjach. Absolwenci kierunku Bankowość i finanse cyfrowe mogą rozważać zatrudnienie przykładowo w zawodach: Data scientist, Quant (analityk ilościowy), On line search specialist, Solution Designer, OPS Engineer, Process improvement specialist, Project expert in finance, Transition manager, Solution owner, Business applications coordinator, Analityk predyktywny, Specjalista Business Intelligence, Analityk KYC, Customer Intelligence Analysts, Customer Journey expert itd.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych i/lub ścisłych.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów, przy czy ustala się następujące mnożniki ocen z dyplomu: